Życzenia świąteczno-noworoczne 2023


„Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy”.

Boże Narodzenie

Niech Nowonarodzony, w betlejemskiej stajence, Zbawiciel błogosławi naszej odmienionej – odzyskiwanej z cywilizacyjnych wpływów Wschodu – Ojczyźnie, polskim rodzinom, oraz wszystkim Rodakom rozsianym po całym świecie.

Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, pozwolił otworzyć oczy wszystkich Polaków, a zwłaszcza tych wierzących, na podstępne i wyrafinowane działania współczesnych Herodów, pozujących na kogoś fundamentalnie różnego, niż pokazują owoce ich działań, oraz przywrócił lub wzmocnił konieczność rozumnej, roztropnej i odpowiedzialnej służby dla Ojczyzny.


Niech nasze codzienne zaangażowanie, wytrwałość i systematyczność w działaniach na rzecz polskich spraw, dalej tworzy warunki, w których możliwa będzie radość, pojednanie w prawdzie i dziękczynienie za wszelkie dobro, w rytm słów pięknej polskiej kolędy:


„Witaj, Dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie.
Coś się narodził tej nocy. Byś nas wyrwał z czarta mocy”.

Niech Nowy Rok 2024, będzie czasem konsekwentnej i owocnej pracy w podjętym i realizowanym kierunku, dla dobra Ojczyzny i pomyślności wszystkich Polaków!

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Boże Narodzenie 2023