KONTAKT


Adres do korespondencji:
al. Stanów Zjednoczonych 51 pok. 603, 04-028 Warszawa

E-mail: sekretariat@e-lpr.pl

Bank Millennium SA
nr konta: 35 1160 2202 0000 0002 6319 0565