ZG LPR o mądrym zjednoczeniu opozycji


  W związku z toczoną i ożywioną debatą publiczną, dotyczącą kwestii zjednoczenia opozycji w celu wygrania wyborów parlamentarnych i odsunięcia od władzy tragicznych dla Polski i szkodliwych dla Polaków rządów PiS, przedstawiamy nasze stanowisko w powyższej kwestii.

     Dotychczasowe wyniki wyborcze – po roku 2015, kiedy Kaczyński przejął władzę – z dominującą rolą PO na opozycji, bardzo jednoznacznie i wyraźnie dowodzą niezdolności tego ugrupowania do pokonania PiS. Naszym zdaniem, co wielokrotnie sygnalizowaliśmy, było to efektem skrętu w lewo Platformy Obywatelskiej po odejściu Tuska z funkcji premiera i szefa tego ugrupowania, co przełożyło się, choćby w projektach ustaw, w wyalienowaniu z polskiej rzeczywistości społecznej, cywilizacyjnej i obyczajowej.

     Obecny powrót Donalda Tuska jako przywódcy Platformy Obywatelskiej, co przyjmujemy z ulgą i nadzieją, nie przekłada się, niestety, w znaczący i oczekiwany sposób na wzrost notowań PO, zaś ciągle widoczny jest duży negatywny Jego elektorat, co w dużej mierze spowodowane jest kłamliwą i nienawistną kampanią prowadzoną przez media rządowe, ale również w jakiejś mierze jest pochodną lewicowych pomysłów PO, czy „min” podkładanych Tuskowi przez Trzaskowskiego i jemu podobnych lewicowych doktrynerów.

     Stwierdzamy z całą mocą, że w sytuacji marszu głównej siły opozycyjnej w kierunku lewicowym, a nawet skrajnie lewicowym, jak przy okazji próby usunięcia nazwy ronda Romana Dmowskiego w Warszawie, istnieje nie tylko potrzeba, ale ewidentna konieczność przedstawienia Polakom i budowy oferty politycznej, która z jednej strony, będzie w zdecydowanej i autentycznej opozycji wobec antykonstytucyjnych, dyktatorskich i wschodnich (turańskich) metod rządów Kaczyńskiego i jego hordy, ale z drugiej strony będzie do zaakceptowania przez znaczną część społeczeństwa polskiego zakorzenionego w konkretnym kręgu kulturowym utożsamianym z chrześcijaństwem i cywilizacją łacińską.

     Z wielką nadzieją, radością i autentyczną troską o Polskę, przyjęliśmy inicjatywę Szymona Hołowni Polska 2050 oraz działania Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej, które wydają się przysłowiowym „strzałem w dziesiątkę” na dzisiejsze czasy, rzeczywistą alternatywą i wyzwaniem wobec dotychczasowego bezalternatywnego dla Polaków układu, stworzonego na warunkach wymarzonych przez Kaczyńskiego: z PiS, który odgrywał rolę patriotów, oraz opozycji z PO, która niczym na zamówienie z Nowogrodzkiej, dziarsko maszerowała w lewo! Czas skończyć z sytuacją gry opozycji na warunkach PiS!

     Zanosi się na to, że Polacy w najbliższych wyborach, będą mieli, po raz pierwszy od dawna, bardzo klarowny, sensowny i logiczny wybór. Z jednej strony rządy PiS odpowiedzialne za deptanie Konstytucji, stawianie się ponad prawem, za rekordową korupcję, złodziejstwo i nepotyzm, okradające Polaków przez szalejącą inflację, podwyżki cen i jakże liczne afery, konfliktujące nas z sojusznikami w skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, co prowadzi do bardzo niebezpiecznej izolacji międzynarodowej Polski. Z drugiej strony, Polacy będą mieli do wyboru dwie opcje stojące na gruncie Konstytucji, obrony praworządności i umacniania pozycji Polski w Europie, będące w opozycji do recydywy rządów PiS. Koalicję Obywatelską, jako propozycję dla elektoratu lewicowo-liberalnego, oraz Polskę 2050, PSL – Koalicję Polską, z ofertą adresowaną do centrum oraz szeroko pojętej centroprawicy, ludowców, chadeków, konserwatystów i narodowych-demokratów, co znalazłoby poparcie Ligi Polskich Rodzin.

     Takie mądre, logiczne i oczekiwane zjednoczenie opozycji w dwóch sensownych blokach wyborczych, przełoży się na zdecydowane zwycięstwo z PiS, pozwoli bowiem różnym wyborcom, przeciwstawiającym się dyktatorskim zapędom Kaczyńskiego, do głosowania zgodnego z własnymi przekonaniami, sumieniem i wyborczymi preferencjami. Nie będzie to już wybieranie „mniejszego zła”, czy głosowanie z „zaciśniętymi zębami” na jedna listę, na której byłyby osoby o jawnie przeciwstawnych poglądach, ale wreszcie nastąpi elekcja w oparciu o wyznawane wartości, popierane programy i akceptowanych, logicznie umiejscowionych, świadomych swej roli i zadań kandydatów na posłów. Mądrość da opozycji zwycięstwo!

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

Warszawa, 8 stycznia 2022 r.