Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin w 70 rocznicę Powstania Warszawskiego


Chwała bohaterskim powstańcom Warszawy!

Chwała bohaterskiej ludności miasta niezłomnego!

Chwała wielkiemu dorobkowi kultury i architektury Warszawy,
unicestwionym w powstaniu i w systematycznej akcji niszczycielskiej po nim!

Chwała pokonanym!

     Chwała, o której mówimy powyżej, nie zmienia faktu, że powstanie było błędem politycznym, nieodpowiedzialną decyzją dowództwa, niepowetowaną stratą setek tysięcy ofiar, niepotrzebną ruiną stolicy Polski.

     Uczmy się na błędach, by w przyszłości nie marnować krwi i patriotyzmu w szaleńczych i straceńczych akcjach.

     Wyciągając wnioski z tej narodowej tragedii, powierzajmy losy Ojczyzny odpowiedzialnym i rozsądnym politykom.

     Mając na uwadze dobro Państwa i Narodu, wspominajmy i czcijmy przede wszystkim polskie zwycięstwa, również te powstańcze, a z klęsk wyciągajmy mądre wnioski na przyszłość.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 31 lipca 2014 r.