Stanowisko ZG LPR po wyborach parlamentarnych


Dziś, w nowej powyborczej rzeczywistości politycznej Polski, bardzo wyraźnie widać, jak ważne i fundamentalne znaczenie miała narodowa mobilizacja i wybory parlamentarne z 15 października 2023 r., a w ich konsekwencji zwycięstwo różnych ugrupowań demokratycznej opozycji, z rządzącym dwie kadencje PiS, które konsekwentnie budowało rządy autorytarne w Polsce.

W namacalny sposób widać, że PiS nie może się pogodzić z wyborcza porażką. Opornie przebiegał proces przekazywania władzy nowej Koalicji Rządowej 15 października, najpierw przez maksymalne opóźnianie zwołania posiedzenia sejmu i powołania rządu, a obecnie przez próby anarchizowania Państwa, sejmowe awantury, czy skandaliczne ekscesy w obronie przestępców z PiS, pełniących ostatnio bardzo wysokie i odpowiedzialne funkcje w aparacie bezpieczeństwa Państwa.

Ujawnia się rzeczywiste oblicze PiS, z Prezydentem włącznie, jako ugrupowania stawiającego interes własnej partii ponad interesem Polski, dla którego zdobyta władza stała się łupem służącym do zaspokajania własnych interesów, zysków i kolosalnej korupcji, zaś prawo, z Konstytucją włącznie, było nagminnie łamane i podporządkowywane partii oraz bezwzględnemu zwalczaniu przeciwników politycznych. Dziś, zaciekle występują w obronie własnych pozycji, stanowisk, apanaży i korupcji na wielką skalę!

Sztandarowym przykładem takiego bezprawnego działania jest próba obrony przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem i odsiadujących karę więzienia, za podżeganie, zachęcanie do popełnienia przestępstwa z wykorzystaniem wielokrotnie sfałszowanych dokumentów i podpisów, w celu oskarżenia i zniszczenia niewinnego człowieka, swojego koalicjanta, wicepremiera własnego rządu! Zamiast walki z korupcją, tak konsekwentnie i kłamliwie sobie przypisywanej, mieliśmy do czynienia z jej kreowaniem!

Absurdalne naciski, marsz w obronie przestępców i bezprawne działania narzucające ułaskawienie groźnych przestępców z najwyższych sfer władzy, ukazują wyraźne oblicze ideowo-cywilizacyjne PiS, tak charakterystyczne dla cywilizacji wschodniej (turańskiej), gdzie władca i władza są poza i ponad prawem,
zdobyty łup, czyli państwo, jest w ich władaniu i dyspozycji, zaś opozycja jest zwalczanym wrogiem. PiS, to partia konfrontacyjna, która uznaje wyłącznie swoją dyktaturę, bądź stosuje anarchię!

Wyrażamy stanowcze przekonanie, że nowa koalicja rządowa – dysponująca wyraźną większością, zdobytą przy rekordowej frekwencji wyborczej, co przekłada się na mocny mandat społecznego zaufania – musi z wielką stanowczością, stałą determinacją, żelazną konsekwencją i ogromną roztropnością działać w kierunku całkowitego, dogłębnego, sprawiedliwego i skutecznego rozliczenia wielce szkodliwych, zarówno w przestrzeni wewnętrznej jak i zewnętrznej, rządów PiS, aby dopiero na fundamencie prawdy mogło się dokonać autentyczne, narodowe pojednanie!

Cieszymy się, że przestępcy, byli ministrowie, Kamiński i Wąsik, są w więzieniu oraz, że odwołany został prokurator krajowy Dariusz Barski. Nowa władza działa stanowczo! Polska jest uzdrawiana.

Pamiętajmy, że niewyleczona choroba wraca, a nierozliczone zbrodnie, powielane kłamstwa i fałszywe mity, choćby te, z czasów sanacji, oduczają zdrowego myślenia oraz konserwują wielce szkodliwe wzorce, czego dziś doświadczamy, choćby w postaci PiS! Bowiem, zarówno Jarosław Kaczyński wielokrotnie nazywał się spadkobiercą Piłsudskiego, jak i Lech Kaczyński mówił wyraźnie: „gdybym jakimś cudem znalazł się w tamtych czasach, to bym ten zamach [majowy] poparł”. (Gazeta Wyborcza” 20.05.2006 r.)

15 października 2023 r. dokonaliśmy, jako Naród, wielkiej rzeczy – pokojowo odsunęliśmy od władzy współczesnych zamachowców na Konstytucję, na Państwo, na prawa, wolność i przyszłość Polaków!
Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby już nigdy zamachowcy nie doszli w Polsce do władzy!

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 13 stycznia 2024 r.