NA NIC STRAŻ, PIECZĘĆ I SKAŁA


Jakże radośnie, krzepiąco i optymistycznie brzmią słowa pieśni Wielkanocnych,
ukazujących fundamentalną i uniwersalną prawdę o Zbawczym Dziele Jezusa Chrystusa zapowiedzianym i dokonanym dla odkupienia człowieka:, „Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie…”


Niech Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa rozjaśnia polskie sprawy,
wzmacnia wiarę i rozum wszystkich Polaków, pogłębia świadomość i odpowiedzialność w kontekście, szczególnie ważnych, tegorocznych aktów wyborczych, budując nadzieję i czyniąc wszystko, co tylko możliwe, dla powrotu do budowy lepszego jutra Polski i wzmacniania naszej roli w Europie i świecie, poprzez powrót do fundamentów cywilizacji łacińskiej oraz wynikających z niej zasad Państwa prawa, przestrzegania Konstytucji i trójpodziału władzy, z odrzuceniem wschodnich (turańskich) metod sprawowania rządów, partyjnego zawłaszczania Państwa i postępującej korupcji, dzielenia, upokarzania i okradania
Polaków oraz instrumentalnego traktowania i wykorzystywania Kościoła do celów
partyjnych.


Niech głos anioła do kobiet przybyłych do pustego grobu:, „Dlaczego szukacie
żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5-6), będzie dla wszystkich Polaków źródłem nadziei, optymizmu i fundamentem wszelkiej działalności dla dobra Polski oraz gwarantem Jej pomyślności i szczęścia Polaków.
Wszystkim Rodakom, zarówno tym w Ojczyźnie, jak tym rozsianym po całym świecie, życzymy pomyślności w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym, wytrwałości, konsekwencji i cierpliwości w roztropnych oraz owocnych działaniach na rzecz Ojczyzny.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
WIELKANOC 2023