Liga Polskich Rodzin zachęca do marszu opozycji 4 czerwca


Liga Polskich Rodzin, jako stronnictwo polityczne, mające bolesne doświadczenia w ramach wspólnej koalicji rządowej z PiS, po rozpoznaniu ich autorytarnych celów i dyktatorskich zamierzeń Kaczyńskiego, charakterystycznych dla cywilizacji wschodniej (turańskiej), doprowadziła do zerwania koalicji i przedterminowych wyborów, które PiS przegrało.

Jako stronnictwo nawiązujące do narodowo – demokratycznej tradycji, stawiającej dobro Państwa i Narodu ponad dobrem partyjnym, będąc już poza parlamentem, konsekwentnie i stanowczo przestrzegaliśmy przed ponownym oddawaniem losów Polski w ręce ludzi nieodpowiedzialnych, niewiarygodnych i niebezpiecznych z punktu widzenia interesów Państwa i Narodu polskiego, wystawiających na szwank dobre imię Polski.

Ośmioletnie rządy PiS potwierdzają słuszność tamtych decyzji i zachowań, zaś zbliżające się wybory parlamentarne każą popierać wszelkie działania zmierzające do skutecznego odebrania władzy Kaczyńskiemu, czyli zdecydowanego zwycięstwa wyborczego opozycji oraz przykładnego i surowego rozliczenia PiS z: łamania Konstytucji, niszczenia praworządności, stawiania się ponad prawem, kompromitowania Polski na arenie międzynarodowej, destrukcji gospodarki i finansów publicznych, rekordowej korupcji, okradania Polaków, niweczenia ich pracy i trwonienia oszczędności poprzez wysoką inflację i tak liczne afery, zawłaszczenia mediów publicznych dla kłamstwa, manipulacji i tępej propagandy!

Wskazując na powyższe, oraz na fakt, że Polska posiada tradycje ponadpartyjnej, ponad światopoglądowej walki z dyktaturą, w pełni solidaryzujemy się, popieramy i zapowiadamy uczestnictwo w ogólnonarodowej demonstracji (4 czerwca br.), odpowiedzialnych i świadomych Polaków, przeciwnych autorytarnym, dyktatorskim oraz wschodnim cywilizacyjnie zapędom Kaczyńskiego i PiS!

Pragniemy powrotu Polski cywilizacyjnie zakorzenionej na łacińskim Zachodzie, wiarygodnej, silnej i decyzyjnej w Unii Europejskiej i NATO, chcemy władzy przestrzegającej Konstytucji, odbudowy Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa, przywrócenia niezależnych sądów i niezawisłych sędziów, wolności obywatelskich i odbudowy roli samorządów, powrotu mediów publicznych do służby prawdzie, dobru i pięknu!

Dziś, jako Polacy, stoimy na zakręcie historii, więc musimy sobie uświadomić, że nie ma obecnie symetrii dwóch stron debaty publicznej – rządzących i opozycji! Jest wyraźna alternatywa – dyktatura typu sanacyjnej lub różnorodna opozycja wobec niej! Wybieramy cywilizacyjny Wschód lub Zachód, rolę zastraszonego i bezradnego „pionka” w ręku dyktatora stojącego ponad i poza prawem lub wolnego i odpowiedzialnego obywatela, mamy Państwo, jako łup zdobyty w służbie partii lub odzyskamy Państwo w służbie obywatela! Taka jest istota toczonego w Polsce sporu i cywilizacyjnej batalii!

Wierzymy, że jako Polacy różniący się poglądami politycznymi i światopoglądem, zdołamy obronić naszą Ojczyznę przed dyktatorskimi zapędami, które tak drogo Polskę kosztowały 97 lat temu!

Rada Polityczna Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 13 maja 2023 r.