Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata


   Z okazji Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, składamy członkom i sympatykom Ligi Polskich Rodzin, oraz wszystkim Rodakom w Kraju i tym rozsianym po całym świecie, najlepsze i najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym.

     Niech Wielkanocne zwycięstwo Odkupiciela człowieka nad śmiercią, piekłem i szatanem uzbroi wszystkich Polaków w bezcenny oręż wiary i rozumu, w moc optymizmu opartego na fundamencie Drogi, Prawdy i Życia (J 14,6), aby wszystkie nasze – polskie decyzje, wybory i czyny, charakteryzowały się roztropną troską o dobro wspólne, któremu na imię Polska.

     Oby ten czas bolesnego doświadczenia zbrojną napaścią Rosji, jaki przeżywa sąsiednia, cierpiąca Ukraina, był dla nas, Polaków, czasem refleksji, zadumy i zaczynem do skutecznego odrzucania, także w naszym Kraju, wzorców cywilizacji wschodniej – turańskiej, wdrażanej i narzucanej przez obecne rządy!

     Niech wszystkie polskie troski, wyzwania i zadania rozświetla, określa i wypełnia ostatni przekaz Zmartwychwstałego Chrystusa, zapisany przez Ewangelistę:

„Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”

Mt 28, 20

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

WIELKANOC 2022