95 rocznica Cudu nad Wisłą


W związku z, przypadającą 15 sierpnia, 95 rocznicą Cudu nad Wisłą, Liga Polskich Rodzin składa hołd i dziękczynienie bohaterom Bitwy Warszawskiej – architektom i wykonawcom wielkiego polskiego zwycięstwa, które uchroniło nie tylko Polskę, ale i całą Europę przed bolszewizmem.

          Wyrażamy wdzięczność wszystkim żołnierzom, często nieletnim ochotnikom, za odważną obronę świeżo odzyskanej niepodległości, a ludowi polskiemu wszystkich stanów za gorące modlitwy w intencji Ojczyzny.

          Z wdzięcznością wspominamy oficerów zaprawionych w bojach czasu I wojny światowej, którzy sprawnie dowodzili działaniami w obronie polskości.

          Chylimy czoła przed głównymi dowódcami liniowymi, generałami: Józefem Hallerem, Władysławem Sikorskim i Franciszkiem Latinikiem, którzy odegrali wielką rolę w zwycięstwie nad bolszewikami.

          Z wdzięcznością pamiętamy o pomagających nam francuskich dowódcach (wśród nich był major Charles de Gaulle) z generałem Maximem Weygandem na czele.

          Z wielkim szacunkiem i dziękczynieniem wspominamy dowódcę naczelnego i autora planu bitwy, generała Tadeusza Rozwadowskiego, szefa sztabu, a od chwili złożenia rezygnacji z funkcji Wodza Naczelnego (12 sierpnia 1920 r.) przez Józefa Piłsudskiego, faktycznego Naczelnego Wodza bezpośrednio kierującego przebiegiem bitwy.

          Jesteśmy ogromnie wdzięczni premierowi Wincentemu Witosowi, który od chwili przyjęcia od Józefa Piłsudskiego rezygnacji z funkcji Naczelnika Państwa, sam faktycznie tę funkcję pełnił i gorliwie mobilizował lud do walki.

          Szczególne podziękowania należą się historykom, którzy zgodnie z prawdą, a nie legendą, ukazują znaczenie tego zwycięstwa i jego faktycznych sprawców.

          Naszej Hetmance i Królowej, Najświętszej Maryi Pannie, z serca dziękujemy za wysłuchanie modlitw Narodu polskiego i wstawiennictwo u Tronu Najwyższego w dniu Jej Wniebowzięcia.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

Warszawa, 8 sierpnia 2015 r.