ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE


Niech narodzony w Betlejem Syn Boży napełnia pokojem, radością i nadzieją naszą Ojczyznę oraz rozsianych po świecie Rodaków.


Niech świadectwo anioła o Dobrej Nowinie, wypełnionej w Jezusie Chrystusie,
skierowane do czuwających pasterzy, będzie, również dla nas, pokrzepieniem i
umocnieniem w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym!


„Nie bójcie się! Oznajmiam wam bowiem wielką radość zgotowaną całemu
narodowi. W mieście Dawidowym narodził się wam dziś Zbawiciel, który jest
Mesjaszem i Panem” (Łk 2, 10-11)


Oby blask wiary, nadziei i miłości, bijący z Chrystusowego żłóbka, oświetlił polskie
drogi, oczyścił narodowe sumienia i rozjaśnił umysły, aby przemienić i odnowić
oblicze Ojczyzny!


Przestrzeganie zasad Państwa prawa przez rządzących, poszanowanie dla
Konstytucji z niezależnością sądownictwa, czy dla obywatelskich wolności i zasad
samorządności, dla ogólnonarodowych a nie partyjnych mediów oraz szczere, a nie deklaratywne i obłudne, oparcie się na tysiącletniej tradycji Polski związanej z
chrześcijaństwem i cywilizacją zachodnią (łacińską), to nie jest alternatywa przed
którą stoimy, jako Polacy, ale kompleksowa recepta na szczęśliwą, zasobną i
nowoczesną przyszłość dla polskich rodzin oraz bezpieczną perspektywę rozwoju dla naszego Kraju w ramach zachodnich struktur gospodarczych i militarnych.


Niech Nowy Rok 2023, jakże ważny dla przyszłości Polski oraz losów obecnych i
przyszłych pokoleń Rodaków, stanie się czasem dobrych wyborów i spełnienia
powyższych życzeń!

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Boże Narodzenie 2022