Stanowisko Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin w sprawie wyborów samorządowych


W związku ze zbliżającymi się – 7 kwietnia br. – wyborami samorządowymi w Polsce, apelujemy o powszechny udział, szczególne zaangażowanie i odpowiedzialny wybór najlepszych przedstawicieli władz lokalnych.

W obliczu, jakże fundamentalnej, zmiany sytuacji w Kraju – gdzie rządy, wspólnym wysiłkiem całej i różnorodnej opozycji, zostały odebrane PiS, a więc ugrupowaniu nawiązującemu wprost do dyktatorskich rządów sanacji, depczącemu zasady Państwa prawa, łamiącemu Konstytucję, zawłaszczającemu Państwo dla partii, dążącemu do centralizacji władzy, uderzającemu w samą ideę samorządności, co jest istotną cechą cywilizacji wschodniej (turańskiej) apelujemy o kontynuowanie, rozpoczętych 15 października 2023 r., procesów, polegających na cywilizacyjnym powrocie ze Wschodu na Zachód, którego samorządność jest jednym z filarów!

Traktując politykę, jako roztropną troskę o dobro wspólne, czyli biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania i możliwości, dla osiągnięcia maksymalnego efektu w obecnym czasie, bez rozproszenia i zmarnowania głosów, apelujemy o głosowanie w wyborach samorządowych do sejmików wojewódzkich na kandydatów Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL), prezentujących godną postawę moralną, przygotowanych merytorycznie i zasłużonych dla lokalnych społeczności.

Ponieważ w głosowaniach do rad powiatów i gmin, na prezydentów, burmistrzów i wójtów główną rolę odgrywają lokalne odniesienia, sojusze i uwarunkowania, z poważną rolą komitetów lokalnych, stowarzyszeń i organizacji, stąd nie sposób wyrazić jednoznaczne i ogólnopolskie stanowisko w tej mierze.

Warto pochylić się nad wyborami i kandydatami w kontekście budowania postępu (progresu) zarówno tego merytorycznego, ale również mocnego fundamentu etycznego, bez którego ugrzęźniemy w piasku (regresie). Nawet najpiękniejsze i najsłuszniejsze działania w postępie na rzecz praw człowieka, przyniosą regres, jeżeli odrzucone będzie jego najbardziej fundamentalne prawo – prawo do życia, od poczęcia do naturalnej śmierci!

Koniecznie trzeba przypomnieć, że kontynuacja powrotu na cywilizacyjny Zachód, to nie tylko przywracanie i wzmacnianie samorządności, praworządności, czy demokracji, ale również, a może przede wszystkim, wierność zasadom moralnym obowiązujących wszystkich, na wszystkie okazje!

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin
Warszawa, 9 marca 2024 r.