WŁADZE LPR


Władze Naczelne Ligi Polskich Rodzin

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes – Witold Bałażak
Przewodnicząca Kongresu – Elżbieta Wilczyńska
Przewodniczący Rady Politycznej – Edmund Zając
Skarbnik – Grzegorz Dębski
Sekretarz – Halina Kacprzycka
Andrzej Dorszewski
Maciej Giertych
Tadeusz Rogoziński
Maria Sendecka

RADA POLITYCZNA

Edmund Zając – Przewodniczący
Andrzej Dorszewski – Wiceprzewodniczący
Maria Sendecka – Wiceprzewodnicząca
Witold Bałażak – Prezes
Ewa Brzezińska
Kazimierz Chaber
Józef Czaja
Grzegorz Dębski
Jan Domeracki
Piotr Duda
Andrzej Fedorowicz
Marcin Frejlich
Mirosław Gad
Maciej Giertych
Jędrychowska Julia
Halina Kacprzycka
Adam Karczewski
Janusz Kosson
Lewandowski Józef
Cezary Manzel
Elżbieta Manzel
Nowak Zofia
Arnold Pyrgiel
Tadeusz Rogoziński
Urszula Sadurska
Radosław Sławomirski
Brygida Treder
Stanisław Tujaka
Elżbieta Wilczyńska
Kazimierz Zaborski
Mieczysława Zalewska

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

Witold Bałażak – Prezes Ligi Polskich Rodzin
Elżbieta Wilczyńska – Przewodnicząca Kongresu
Edmund Zając – Przewodniczący Rady Politycznej
Grzegorz Dębski – Skarbnik

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Stefan Kacprzycki – Przewodniczący
Marian Kapusta
Mirosław Słoboda
Ryszard Zadura
Irena Zając