Ważna decyzja wyborcza Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin


Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin, na swoim posiedzeniu odbytym w Poznaniu dnia 13 sierpnia 2011 r., podjął następującą decyzję: 

Oceniamy, że w najbliższych wyborach żadne ugrupowanie z wyjątkiem PO, PiS, SLD i PSL nie dostanie się do Sejmu.

 Nawet gdyby Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin, przy wielkim wysiłku i zebraniu wymaganych podpisów, zarejestrował listy okręgowe, do Sejmu nie wejdzie, bo nie przekroczy progu 5% ważnie oddanych głosów w skali kraju. Wchodzenie zaś w koalicje z innymi mniejszymi podmiotami jak PJN, Samoobrona czy Nowa Prawica, tylko by osłabiło wyrazistość ideową LPR, a sukcesu by nie przyniosło. 

Przypuszczalnie nikt nie uzyska absolutnej większości w Sejmie, stwarzającej warunki do samodzielnego tworzenia rządu i sprawowania władzy. 

Ewentualność wielkiej koalicji, PO-PiS, nawet w postaci potencjalnej, nie wchodzi w rachubę. Konflikt na linii PO-PiS jest tak ostry i głęboki, że choćby negocjacje w sprawie współrządzenia są zupełnie nierealne; nie będzie więc nawet możliwości szantażowania innych taką koalicją. 

W praktyce oznacza to, że głównym rozgrywającym po wyborach może okazać się SLD, bez którego głosów nie będzie możliwości stworzenia jakiejkolwiek koalicji. Byłaby to sytuacja tragiczna, w której SLD praktycznie decydowałby o tym, kto rządzi, wybierałby sobie wygodniejszego, hojniejszego koalicjanta.

 Jedyna nadzieja w tym, że PSL dostanie dosyć głosów, aby móc zapewnić powstanie koalicji bez udziału SLD. W tej sytuacji rekomendujemy głosowanie na PSL. Decyzję tą podejmujemy nie z sympatii dla programu tej partii, ale z troski o dobro Polski. Elektorat LPR, według sondaży obecnie ok. 1-2%, może się okazać decydującym w umożliwieniu powołania koalicji bez SLD.

    Apelujemy więc do elektoratu LPR – w wyborach do Sejmu głosujcie na PSL!

         Powyższe stanowisko spowodowane jest tradycyjną linią postępowania Ruchu Narodowego charakteryzującą się dwiema fundamentalnymi zasadami:

– realizmu politycznego odnoszącego się do aktualnej sytuacji politycznej, a nie tej wymarzonej i oczekiwanej, dobra Polski jako zasady naczelnej przed dobrem własnego Stronnictwa, które ma być wobec niej służebne.

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

Poznań, 13 sierpnia 2011 r.