Tag: in vitro

  • Oświadczenie Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin w sprawie in vitro

    W związku z toczącą się debatą publiczną oraz pracami legislacyjnymi w parlamencie dotyczącymi tematyki zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro, Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin przedstawia swoje stanowisko w powyższej kwestii. Konsekwentnie, wytrwale i stanowczo stoimy na stanowisku wierności nauczaniu moralnemu Kościoła Rzymskokatolickiego. Opowiadamy się więc za całkowitym zakazem stosowania zapłodnienia pozaustrojowego, nie tylko z przyczyn…